Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ange alt-text här.

Lär dig mer om våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har byggt upp Kunskapsbanken. En samlingsplats för information och forskning om våld i nära relationer.

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/

Regeringens handlingsplan och insatser 2011-2014

För att bland annat bekämpa våld mot kvinnor har regeringen tagit fram en handlingsplan med förebyggande och kunskapshöjande åtg��rder, lagändringar, utvärdering och utveckling av kvinnojoursverksamheter samt interventionsverksamheter för män som slår kvinnor.

För perioden 2011-2014 finns information om kommande insatser.

Läs mer

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m