Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ange alt-text här.

Lär dig mer om våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har byggt upp Kunskapsbanken. En samlingsplats för information och forskning om våld i nära relationer.

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/

Regeringens handlingsplan och insatser 2011-2014

För att bland annat bekämpa våld mot kvinnor har regeringen tagit fram en handlingsplan med förebyggande och kunskapshöjande åtgärder, lagändringar, utvärdering och utveckling av kvinnojoursverksamheter samt interventionsverksamheter för män som slår kvinnor.

För perioden 2011-2014 finns information om kommande insatser.

Läs mer

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m