Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad gör Utväg Skaraborg?

Utväg vänder sig till såväl kvinnor, män som barn. Verksamheten består av en verksamhetsledare, tre samordnare med ansvar för kvinno-, mans- och barnverksamhet samt två metodutvecklare/utbildare. Till sin hjälp har samordnarna 11 gruppledare och handledare. Inom varje område genomförs uppsökande verksamhet, enskilda samtal, gruppverksamhet samt förebyggande verksamhet. Metodutveckling, utbildningsinsatser samt informations och konsultationsverksamhet är omfattande.

Utväg Skaraborg bedriver gruppverksamhet för vuxna kvinnor i Skövde och Lidköping, för unga kvinnor, män, barn/tonåringar samt för  mammor och pappor i Skövde.

Verksamhetens lokaler är belägna i Skövde men har hela Skaraborg som upptagningsområde. Utväg har ett fördjupat samarbete med sex kommuner ( Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara och Vara ) varifrån det uppsökande arbetet sker på lokal nivå.

Varje kommun har utsett en kontaktperson som ingår i Utväg Skaraborgs kontaktpersonsnätverk. Nätverket består av kontaktpersoner från samverkande myndigheter och ses en gång per år vid gemensam utbildning och gemensamma utvecklingsfrågor.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m