Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utväg män

Har du utsatt din partner för våld eller hot om våld? På Utväg män får du möjligheter att samtala kring och reflektera över ilska, aggression och våld.


Utväg män erbjuder:

  • Enskilda samtal
  • Gruppverksamhet

På Utväg män får du:

  • Träffa andra män med liknande erfarenheter
  • Lära dig att hantera och sätta gränser för din ilska och aggressivitet
  • Samtala kring ansvar, makt och vanmakt
  • Stöd i din föräldraroll

Kontakta oss:

Kronhusgatan 2F, 411 13 GÖTEBORG

Besök bokas efter överenskommelse på telefon

Anders Danell, manssamordnare
Telefon: 031-367 93 02
Mobil: 0767-69 12 23
E-post:  

Eva Friberg, manssamordnare
Telefon: 031-367 93 06
E-post:  

Tommy Sjölund, manssamordnare
Telefon: 031-367 93 05
Mobil: 0767-64 77 64
E-post:  

Anna Forum, gruppchef
Telefon: 031-367 93 68
E-post:  

 

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män vänder sig till dig som i ditt förhållande har:

  • Relationsproblem Svårigheter i samband med separation eller skilsmässa
  • Svårigheter i ditt föräldraskap
  • Svårigheter att kontrollera dina känslor
  • Problem kring aggressivitet, hot och våld.

Hos oss kan du få råd och stöd i en svår situation för att klarlägga problemen. Vi erbjuder krisbearbetning, en möjlighet att reda ut och få ordning och struktur i en kris för att kunna börja bearbeta problemen. Du får  en möjlighet att tala med någon som kan hjälpa till att formulera dina behov. Vi kan även hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter.

Rådgivning och bokning av tid sker per telefon, vardagar kl 08.30-10.00. Övrig tid telefonsvarare. Besök bokas endast per telefon 031-367 93 90.

Kontakta oss:

Kronhusgatan 2f
411 13 Göteborg

Telefon
031-367 93 90

Telefontider
mån-fre 8.30-11.00
E-post
 
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivlmz{5livmttH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivlmz{5livmttH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi5nzqjmzoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mm%vi5nzqjmzoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB|wuu%y5{rwt}vlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m|wuu%y5{rwt}vlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi5nwz}uH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivvi5nwz}uH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBszq{kmv|z}u5nwz5uivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mszq{kmv|z}u5nwz5uivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m