Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Fråga oss om våld

Dialoga svarar på frågor från kommunanställda som behöver hjälp i sitt arbete. Det går att mejla, ringa eller i mån av tid även besöka Dialoga för att diskutera och få hjälp i olika frågor som rör våld i nära relation.

Vi som arbetar på Dialoga

 

 

Anders Sandberg

 Anders Sandberg, utvecklingsledare
telefon: 031-367 94 17 mobil: 0761-390 936
e-post:  

 

 

 

Katarina Idegård

Katarina Idegård, utvecklingsledare
telefon: 031-367 91 36 mobil: 0725-512 914
e-post:  

 

 

 

Helen Broo

Helén Broo, utvecklingsledare
telefon: 031-367 93 38 mobil: 0703-665 563
e-post:  

 

 

 

   Helen Jönsson, utvecklingsledare
   telefon: 031-397 93 37 mobil: 0722-187 447
   e-post:  

  

Jenny Vikman, utvecklingsledare
telefon: 031- 367 91 31 mobil: 0727-414 665
e-post:  

 

Maria Söndergaard, utvecklingsledare
e-post:  

 

Gerda Cedergren Kilander, vikarie, kommunikatör
telefon: 031-367 92 95 mobil: 0722-166 816
e-post:  

 

Josefin Brosché Hagsgård, föräldraledig kommunikatör
telefon: 031-367 92 95 mobil: 0722-166 816
e-post:  


Besöksadress:
Gårdavägen 2

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivlmz{5{ivljmzoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivlmz{5{ivljmzoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBsi|izqvi5qlmoizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{msi|izqvi5qlmoizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv595rwv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv595rwv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBomzli5kmlmzozmvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{momzli5kmlmzozmvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrw{mnqv5pio{oizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrw{mnqv5pio{oizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m