Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2018

Här presenterar vi våra aktuella utbildningar och konferenser och information om hur du anmäler dig. Samtliga riktar sig till kommunanställda i Göteborgs Stad samt Dialogas avtalskommuner och är helt gratis för dessa.

 


BASUTBILDNING

Basutbildning om våld i nära relationer

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.
Vid kurstillfällena, som våren 2018 omfattar en och en halv dag, varvas föreläsningar med diskussioner. 

Utbildningens innehåll:

 • Vad är våld
 • Utövande av våld
 • Utsatthet för våld
 • Fråga om våld
 • Barns utsatthet för våld
 • Att arbeta mot våld

Det finns flera utbildningsomgångar att anmäla sig till. Anmäl dig via länken under respektive alternativ. Lokal för utbildningarna kan variera, titta under respektive utbildning för information om detta.

 

Basutbildning - VÅREN 2018

Tid: 24 maj kl. 9-16 och 31 maj kl 9-12

Plats: Dalheimers hus, Slottskogsgatan 12

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta  


Basutbildning för personal i förskolan

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om våld i nära relation med fokus på barn som upplever våld. Syftet är att du ska få större kunskap om hur barn påverkas av våld och bli tryggare i att se barns utsatthet och ta emot deras berättelse. Att tidigt upptäcka barn som far illa är av stor betydelse för barns framtida hälsa och utveckling.

Kursen omfattar två halvdagar. Vi varvar föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll:

 • Vad är våld?
 • Våldsutsatthet och våldsutövande
 • Hur påverkas barn av våld?
 • Hur kan vi se och förstå barns signaler på utsatthet?
 • Ansvar och samverkan
 • Att arbeta mot våld

 


UTBILDNING FÖR UTBILDARE


 

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Dialoga erbjuder en Utbildning för utbildare för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer. Den riktar sig till dig som redan har kunskaper om våld i nära relationer och har ett uppdrag att utbilda i din organisation.

Under fyra utbildningstillfällen fördjupas frågor om våld och färdigheter i att själv planera och genomföra utbildningar i ämnet våld i nära relationer.

Antalet platser är begränsade och fördelas av Dialoga. 

För anmälan och frågor kontakta:  


UTBILDNINGAR MED SÄRSKILDA FOKUSOMRÅDEN 

Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar - utbildningsomgång 2

 

Tid: 12 april kl 8.30-16.00 och 3 maj kl 8.30-16.00
Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A
 

Dialoga anordnar under våren två omgångar av utbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på skydd och skyddsutredningar. Nu kan du anmäla dig till den andra omgången!

Utbildningen vänder sig till myndighetsutövande socialsekreterare och omfattar två heldagar. Föreläser gör personal från Gryning, enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Dag 1:

 • Olika perspektiv på hedersrelaterat våld och mekanismerna bakom
 • Lagstiftning och säker handläggning av ärenden
 • Trauma 

Dag 2:

 • Skydd i praktiken
 • Skyddsutredningar
 • Är det möjligt med familjearbete? 

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta Katarina Idegård:
   

 

Medarbetares utsatthet för våld i nära relation - en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

 

Tid och plats tillfälle 1: 20/4 kl 8.30-12. Gårdavägen 2, Göteborg, lokal Vinga

Tid och plats tillfälle 2: 15/5 kl 8.30-12. Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg

Dialoga anordnar en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera som chef. Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation.

Innehåll:

 • Vad är våld och dess omfattning
 • Varför går hen inte...
 • Tecken och signaler
 • Agera vid misstanke om våld
 • Medarbetarsamtal och APT?

Vid frågor kontakta Maria Söndergaard:
   

Tillfälle 1, 20/4: anmäl dig här>>>

Tillfälle 2, 15/5: anmäl dig här>>> 

 

Unga och våld i partnerrelationer

Tid: 15 maj kl 9-12.
Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Visste du att...

 • Tjejer under 21 är dubbelt så utsatta för våld i partnerrelationer som vuxna kvinnor?
 • Det är dubbelt så vanligt att unga män utövar våld mot sin partner som att vuxna män gör det?

Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler.

Målgrupp

Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner och som jobbar med våld och/eller med ungdomar och som vill veta mer om ungdomars utsatthet för våld. 

Anmäl dig här>>>

Vid frågor kontakta Helén Broo
 

 

Utbildning om bemötande av våldsutsatta och våldsutövande med fokus på intersektionalitet och normkritik

Tid och plats: meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Syftet med utbildningen är att förbättra bemötandet i det individuella mötet med våldsutsatta och våldsutövande. Utbildningen utgår från ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Vid kurstillfället varvas föreläsningar med diskussioner och övningar.

Utbildningen vänder sig till dig som möter målgruppen i olika sammanhang, till exempel inom socialtjänst, skola, äldreomsorg eller idiell förening.

Vid frågor kontakta Helén Broo
 

 

Utbildning om att samtala med våldsutsatta kvinnor

Tid och plats: meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Vad är verksamt i mötet med en våldsutsatt kvinna? - Betydelsen av ett gott gensvar

Dialoga erbjuder en halvdagsutbildning om våld i nära relationer med inriktning mot samtal med och bemötande av våldsutsatta kvinnor.

Föreläsare är Anna Olbers och Marjam Piltan, kuratorer på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg.

Anna Olbers har, förutom individuella samtal, även gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Utifrån kvinnors berättelser om våld lyfter Anna bland annat fram deras aktörskap och motstånd, samt ger exempel på olika verktyg som kan användas i mötet med våldsutsatta kvinnor.

Marjam Piltan träffar främst kvinnor med utländsk bakgrund. Marjam betonar vikten av kunskap om kulturens och religionens betydelse. Hon berättar också om det arbete som sker utanför samtalsrummet, samt betydelsen av omgivningens responser i mötet med våldsutsatta kvinnor.

Vid frågor, kontakta Maria Söndergaard:
  

 

Utbildning med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Tid och plats: meddelas här nästa utbildningstillfälle är aktuellt. 

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka dig som personal i ditt arbete, så att fler våldsutsatta blir upptäckta och får stöd. 

Utbildningen riktar sig till personal inom funktionshinderverksamheten och verksamheter i samverkan.

Vid frågor, kontakta  

 


KONFERENSER OCH FÖRELÄSNINGAR 

Årligen återkommande konferenser

6 februari - internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

Dialoga uppmärksammar varje år 6 februari, internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor.  

25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBsi|izqvi5qlmoizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{msi|izqvi5qlmoizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&