Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2018

Här presenterar vi våra aktuella utbildningar och konferenser och information om hur du anmäler dig. Samtliga riktar sig till kommunanställda i Göteborgs Stad samt Dialogas avtalskommuner och är helt gratis för dessa.

 


BASUTBILDNING

Basutbildning om våld i nära relationer

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.
Vid kurstillfällena, som våren 2018 omfattar en och en halv dag, varvas föreläsningar med diskussioner. 

Utbildningens innehåll:

 • Vad är våld
 • Utövande av våld
 • Utsatthet för våld
 • Fråga om våld
 • Barns utsatthet för våld
 • Att arbeta mot våld

Det finns flera utbildningsomgångar att anmäla sig till. Anmäl dig via länken under respektive alternativ. Lokal för utbildningarna kan variera, titta under respektive utbildning för information om detta.

Basutbildning - VÅREN 2018

Tid: 13 februari kl 9-16 och 20 februari kl 9-12

Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta  

 

Basutbildning - VÅREN 2018

Tid: 8 mars kl 9-16 och 15 mars kl 9-12

Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta  

 

Basutbildning - VÅREN 2018

Tid:17 april kl 9-16 och 24 april kl 9-12

Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta  

 

Basutbildning - VÅREN 2018 - NYTT UTBILDNINGSTILLFÄLLE!

Tid: 24 maj kl. 9-16 och 31 maj kl 9-12

Plats: Dalheimers hus, Slottskogsgatan 12

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta  


Basutbildning för personal i förskolan

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om våld i nära relation med fokus på barn som upplever våld. Syftet är att du ska få större kunskap om hur barn påverkas av våld och bli tryggare i att se barns utsatthet och ta emot deras berättelse. Att tidigt upptäcka barn som far illa är av stor betydelse för barns framtida hälsa och utveckling.

Kursen omfattar två halvdagar. Vi varvar föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll:

 • Vad är våld?
 • Våldsutsatthet och våldsutövande
 • Hur påverkas barn av våld?
 • Hur kan vi se och förstå barns signaler på utsatthet?
 • Ansvar och samverkan
 • Att arbeta mot våld

 


UTBILDNING FÖR UTBILDARE


 

Tid: 20 mars kl 9-16, 21 mars kl 9-12, 11 april kl 9-15, 25 april kl 9-15.

Plats: Meddelas senare.

Dialoga erbjuder en Utbildning för utbildare för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer. Den riktar sig till dig som redan har kunskaper om våld i nära relationer och har ett uppdrag att utbilda i din organisation.

Under fyra utbildningstillfällen fördjupas frågor om våld och färdigheter i att själv planera och genomföra utbildningar i ämnet våld i nära relationer.

Antalet platser är begränsade och fördelas av Dialoga. 

För anmälan och frågor kontakta:  


UTBILDNINGAR MED SÄRSKILDA FOKUSOMRÅDEN 

Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

Tid: 8 februari kl 8.30-16.00 och 1 mars kl 8.30-16.00
Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A
 

Dialoga anordnar under våren två omgångar av utbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på skydd och skyddsutredningar. Nu kan du anmäla dig till den första omgången!

Utbildningen vänder sig till myndighetsutövande socialsekreterare och omfattar två heldagar. Föreläser gör personal från Gryning, enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Dag 1:

 • Olika perspektiv på hedersrelaterat våld och mekanismerna bakom
 • Lagstiftning och säker handläggning av ärenden
 • Trauma 

Dag 2:

 • Skydd i praktiken
 • Skyddsutredningar
 • Är det möjligt med familjearbete? 

Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta Susanne Knutsson:
  

 

Utbildning om bemötande av våldsutsatta och våldsutövande med fokus på intersektionalitet och normkritik

Tid och plats: meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Syftet med utbildningen är att förbättra bemötandet i det individuella mötet med våldsutsatta och våldsutövande. Utbildningen utgår från ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Vid kurstillfället varvas föreläsningar med diskussioner och övningar.

Utbildningen vänder sig till dig som möter målgruppen i olika sammanhang, till exempel inom socialtjänst, skola, äldreomsorg eller idiell förening.

Vid frågor kontakta Helén Broo
 

 

Medarbetares utsatthet för våld i nära relation - en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Dialoga anordnar en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera som chef. Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation.

Innehåll:

 • Vad är våld och dess omfattning
 • Varför går hen inte...
 • Tecken och signaler
 • Agera vid misstanke om våld
 • Medarbetarsamtal och APT?

Vid frågor kontakta Helen Jönsson:
   

 

Utbildning om att samtala med våldsutsatta kvinnor

Tid och plats: meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Vad är verksamt i mötet med en våldsutsatt kvinna? - Betydelsen av ett gott gensvar

Dialoga erbjuder en halvdagsutbildning om våld i nära relationer med inriktning mot samtal med och bemötande av våldsutsatta kvinnor.

Föreläsare är Anna Olbers och Marjam Piltan, kuratorer på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg.

Anna Olbers har, förutom individuella samtal, även gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Utifrån kvinnors berättelser om våld lyfter Anna bland annat fram deras aktörskap och motstånd, samt ger exempel på olika verktyg som kan användas i mötet med våldsutsatta kvinnor.

Marjam Piltan träffar främst kvinnor med utländsk bakgrund. Marjam betonar vikten av kunskap om kulturens och religionens betydelse. Hon berättar också om det arbete som sker utanför samtalsrummet, samt betydelsen av omgivningens responser i mötet med våldsutsatta kvinnor.

Vid frågor, kontakta Maria Söndergaard:
  

 

Unga och våld i partnerrelationer

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Vissste du att...

 • Tjejer under 21 är dubbelt så utsatta för våld i parnterrelationer som vuxna kvinnor?
 • Det är dubbelt så vanligt att unga män utövar våld mot sin partner som att vuxna män gör det?

Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungast utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler.

Målgrupp

Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner eller du som jobbar med våld och vill veta mer om ungdomars utsatthet för våld. 

Vid frågor kontakta Helén Broo
 

 

Utbildning med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Tid och plats: meddelas här nästa utbildningstillfälle är aktuellt. 

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka dig som personal i ditt arbete, så att fler våldsutsatta blir upptäckta och får stöd. 

Utbildningen riktar sig till personal inom funktionshinderverksamheten och verksamheter i samverkan.

Vid frågor, kontakta  

 


KONFERENSER OCH FÖRELÄSNINGAR 

Svartsjuka är inte romantiskt - konferens om våld i ungas nära relationer

I februari uppmärksammar vi våld i ungas partnerrelationer genom en nationell kampanj. Som inledning på kampanjen anordnar Dialoga och Länsstyrelsen Västra Götalands län en konferens för yrkesverksamma, fredag 2 februari.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med unga. Under en förmiddag får deltagarna ta del av den senaste forskningen inom området och lyssna till verksamheter som möter unga.

Anmäl dig senast 26 januari. Mer information och länk till anmälan hittar du här>>>

Välkommen med din anmälan!

 

Konferens 6 februari - internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

Dialoga och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar en kunskapshöjande konferens på FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Konferensen riktar sig till dig som i ditt yrke möter flickor och kvinnor som riskerar att bli eller har blivit könsstympade.

 

Anmäl dig senast 31 januari. Mer information och länk till anmälan hittar du här>>>

Välkommen med din anmälan!

 

Mäns heder - föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck

28 februari anordnar Dialoga en föreläsning med Astrid Schlytter om mäns heder - att vara både offer och förövare.

Föreläsnigen riktar sig till chefer och medarbetar inom socialtjänst, skola och fritidsverksamheter. Anmäl dig senast 21 februari. Mer information och länk till anmälan hittar du här>>>

Välkommen med din anmälan!

25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

 

 

 

Datum och tid: tisdag 6 februari 2018, kl 9.30-15.30


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mrmvv%y5%vqsuivH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB{}{ivvm5sv}|{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m{}{ivvm5sv}|{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv595rwv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv595rwv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqi5{wvlmzoiizlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&