Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Hur arbetar Dialoga?

Dialogas uppdrag är att öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna, genom att erbjuda utbildning och rådgivning. Vi ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. De insatser som görs ska i förlängningen leda till att de som lever med våld i nära relationer får bättre bemötande, stöd och skydd.  

Dialogas uppdrag är att:

  • utbilda
  • erbjuda rådgivning
  • stödja metodutveckling 
  • stärka regional samverkan  

Vi finns till för personal inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, förskola, skola, barnomsorg och kommunala bostadsbolag, samt övriga samarbetspartners.

Efterfrågad utbildning

Våra basutbildningar om våld är efterfrågade och uppskattade. Här kan du läsa om vad två förskolechefer som har gått utbildningen tycker: Förskolechefer utbildade om våld

Under rubriken "Utbildningar och konferenser" till vänster hittar du de utbildningar som är aktuella just nu.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m