Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad gör Dialoga?

Böcker på hög

Dialogas uppdrag är att genom utbildning och konsultation öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna. Vi ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. Dessa insatser ska i förlängningen leda till att de som lever med våld i nära relationer får bättre bemötande, stöd och skydd.  

Dialogas uppdrag:

  • ge utbildning
  • ge konsultation
  • stödja metodutveckling 
  • stärka regional samverkan  

Vi finns till för personal inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, förskola, skola, barnomsorg och kommunala bostadsbolag, samt övriga samarbetspartners.

Efterfrågad utbildning

Våra basutbildningar om våld är efterfrågade och uppskattade. Här kan du läsa om vad två förskolechefer som har gått utbildningen tycker: Förskolechefer utbildade om våld

Under rubriken "Utbildningar och konferenser" till vänster hittar du de utbildningar som är aktuella just nu.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m