Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad gör Dialoga?

Dialogas uppdrag är att genom utbildning och konsultation öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna. Vi ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. Dessa insatser ska i förlängningen leda till att de som lever med våld i nära relationer får bättre bemötande, stöd och skydd.  

Dialogas uppdrag:

  • ge utbildning och konsultation 
  • bygga kunskapsbank 
  • stödja metodutveckling 
  • stärka regional samverkan  

Vi finns till för personal inom bland annat individ och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, förskola, skola, barnomsorg och kommunala bostadsbolag.  

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m