Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Paneldebatt på konferensen Nolltolerans


"Ingen ska behöva skylla sig själv"

Den 15 november anordnade Dialoga konferensen Nolltolerans om kvinnor och barn som lever med våld och missbruk. Cirka 200 deltagare kom från Dialogas olika kommuner.

Både Tp-teatern och paneldebatten med inbjudna gäster skapade många intressanta diskussioner. Ett av resultaten från diskussionerna var att det behövs mer information inom området. Polisen som arbetar med att utreda brott mot våldsutsatta kvinnor i missbruk och som också satt med i panelen visste inte vart de kunde hänvisa kvinnorna för hjälp. Då kunde representanter från Kvinnojouren Villa Karin och kvinnoboendet för hemlösa, Alma, berätta att det finns totalt tre platser för dessa kvinnor i Göteborg. Och det är inte sällan som dessa platser står tomma.

Läs Karin Trulssons rapport:

SOU-Kvinno-barnperspektiv slut.pdf

Läs Lina Lundkvists utvärderingsrapport Lite som girlpower - om Substitutionsbehandling på Regional behandlingsenhet:

Lite som girlpower.pdf

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m