Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nätverk för samverkan mot våld

Nätverk

Att arbeta med våld i nära relation i en kommun kan i vissa fall kännas ensamt. Det är då viktigt att dela erfarenheter och kunskap med andra som arbetar med samma sak i andra kommuner.

Dialoga har därför olika nätverk för dig som arbetar med våld i nära relationer. Ett nätverk är för samordnare av kvinnofridsfrågor, ett för de som arbetar i barnverksamheter inom kommuner och frivilligorganisationer samt ett för de som arbetar i olika mansverksamheter inom kommunerna.

Nätverken träffas regelbundet i Dialogas lokaler. I nätverken diskuteras frågor som till exempel hur kommunen bättre kan samverka med andra myndigheter för effektivare hjälp till de utsatta.

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m