Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lärare möter barnen varje dag

Förskola

Barn som bär hink

Personal inom förskolan kommer i hög grad i kontakt med både barn och föräldrar. Under de år ett barn är inskriven i förskolan skapas ofta en nära relation mellan barnet och personalen. Personalen har oftast en daglig kontakt med föräldrar vilket leder till att de har en god kännedom om familjerna och därmed också en stor möjlighet att upptäcka våld inom familjen. Förskolepersonal har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om att barn far illa. 

Skola 

Skolan har en viktig roll i arbetet med att upptäcka barn som lever med våldet som en del av sin vardag. Skolans personal har en unik möjlighet i detta arbete eftersom de träffar alla barn, ofta under en längre tid. Alla som är verksamma i skolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om att barn far illa. Inom skolans verksamhet finns ofta kurator, skolsköterska och skolläkare. Dessa är personer som har ett särskilt ansvar för barnens hälsa och utgör därmed en resurs för barnen och deras föräldrar.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m