Särskilt utsatta grupper

Kvinna som står bortvänd

Särskilt utsatta grupper är ett samlingsgrepp för grupper som till stor del har varit förbisedda i forskning kring våld i nära relation. Det kan vara personer som har fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning eller kvinnor i missbruk som också är våldsutsatta.

Särskilt utsatta med missbruksproblem

För kvinnor i missbruk uppstår större hinder när det gäller samhällets stöd. Kvinnor som missbrukar kan oftast inte få hjälp på kvinnojouer eller kommunala kriscentra. Det finns få möjligheter till rehabilitering för dubbel problematik, våld och missbruk.

Kvinnornas symtom kan feltolkas som en orsak av missbruk och inte av våld. Därför finns det risk att man i behandlingen lägger fokus på missbruket och inte på kvinnans upplevelser av våld och övergrepp. Detta trots att kvinnor i missbruk ofta har erfarenheter av våld och ett behov av att prata om det.

Särskilt utsatta med psykisk ohälsa

Även kvinnor med psykiska problem är en särskilt utsatt grupp. De har ofta en lång historia av våld och övergrepp och i vissa fall svårt att beskriva vad de har varit utsatta för. Det kan göra att behandlingspersonalen har svårt att definiera kvinnans problem.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m