Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Rullstolsburen

Våld mot en person med funktionsnedsättning kan utövas av en partner, annan närstående, annan brukare, personal, färdtjänstchaufför eller annan person som hen står i särskilt beroende till. 

Anmälningsplikt

Alla som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska bevaka att klienterna får ett gott stöd och lever under trygga förhållanden. Om en anställd får veta att någon lever med våld i nära relation ska hen göra en anmälan till socialnämnden eller motsvarande. Detta gäller för både kommunal verksamhet och vårdbolag.

Att inte ge en person med funktionsnedsättning den hjälp hen behöver kan vara en form av våld. Om en anställd bemöter en brukare kränkande på något sätt kan en anmälan enligt Lex Sarah behöva göras.

Om missförhållandena gäller barn under 18 år och man misstänker att barnet far illa och kan behöva skydd, ska anmälan göras till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m