Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vem möter våld?

Skolmatsal

Våld skrivet på tavla

Kommunanställda inom flera olika verksamheter kan komma i kontakt med personer som lever med våld. Även personal som inte väntas arbeta med våld kan möta våld. Till exempel kan en fastighetsskötare som ansvarar för underhåll av lägenheter se och höra mycket. En anställd i skolmatsalen kan vara den som uppmärksammar en elev som mår dåligt på grund av våld i hemmet eller personal på ett äldreboende kan se blåmärken.

Ju fler som vågar se och upptäcka våld och som dessutom vet hur man kan agera för hjälpa, desto fler våldsutsatta kan få hjälp.

I menyn till vänster finns exempel på verksamheter i kommunen där personalen kan komma i kontakt med våld.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m