Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ange alt-text här.

Stöd för dig som arbetar inom kommunen

Personal inom kommunen kan möta barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får den hjälp och det stöd de behöver.

Det finns flera verksamheter i Västra Götaland som arbetar med kompetenshöjning inom våld i nära relationer, som till exempel Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer och Resurscentrum för kvinnofrid Väst.

Personal inom kommun och hälso- och sjukvård kan också hänvisa de som lever med våldet till Utväg, som erbjuder stöd och hjälp.

I menyn till vänster finns de verksamheter som arbetar mot våld i nära relationer i Västsverige. Dit kan man vända sig för att få råd.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m