Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Varningssignaler

Några fynd som kan leda tanken till våld:

 • blåmärken, kontusioner, frakturer, stickmärken, brännskador, bortslitet hår
 • multipla skador av olika datum
 • skadan stämmer ej med patientens förklaring
 • upprepade akuta sjukvårdsbesök med oklar skadebild
 • kronisk smärta utan tydlig orsak
 • mag-tarmproblem
 • psykiska/psykosomatiska problem
 • svårighet att genomgå gynekologisk undersökning
 • patienten söker upprepade gånger för diffusa symtom
 • överbeskyddande, kontrollerande partner
 • självdestruktivt beteende

Inom tandvården:

 • olika typer av käkskador/ansiktsskador
 • tandskador
 • svårighet att genomföra tandundersökning

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m