Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Rättsintyg

Om händelsen är polisanmäld kan polis eller åklagare beställa rättsintyg i samband med en brottsutredning eller rättegång. Begäran skall vara skriftlig och ange de specifika frågeställningarna som rättsintyget skall besvara. Rättsintyg utfärdas av kontrakterad läkare eller rättsläkare vid rättsmedicinska avdelningen (RMV). Rättsintyg utfärdas efter kroppsundersökning men kan även grundas på dokumentation (s.k. yttrande).

Undantag från huvudregeln att kontrakterad läkare skall skriva rättsintyg görs om det finns särskilda skäl, t.ex. om specialistkompetens krävs (gynekolog vid sexualbrott eller barnspecialist vid brott mot barn). Dock är det önskvärt att kontrakterad rättsläkare utför undersökning i samråd med specialist.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m