Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Undantag i sekretessen

Även om sekretessen och tystnadsplikten är omfattande kan sekretessen brytas under vissa omständligheter, utan att patienten ger sitt medgivande. Det gäller till exempel om

  • Polis och åklagare som arbetar med en pågående brottsutredning har rätt att få veta om den våldsutsatta personen vistas på en avdelning. Det är dock viktigt att uppgifter inte lämnas ut direkt över telefon om det råder osäkerhet om vem det är som ringer. Ofta krävs även skriftlig begäran. Vid tveksamhet om vad som gäller kan polis, åklagare eller landstingets jurister rådfrågas utan att kvinnans identitet röjs.
  • socialstyrelsens råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet
  • transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
  • om uppgifter behövs för en rättsmedicinsk undersökning, se sekretessgenombrott nedan

Sekretessgenombrott

Vid vissa typer av grövre brott kan sekretessen brytas. Det finns möjlighet – men inte skyldighet – för sjukvårdpersonal att göra en polisanmälan när de får kännedom om att patienten har utsatts för ett grovt brott, även då patienten själv inte vill. Ett sekretessgenombrott kräver att brottet har ett minimistraff på ett års fängelse, som exempelvis vid våldtäkt eller grov misshandel. En sekretessprövning kan göras i en enskild fråga om patienten inte lämnar sitt medgivande till att sekretessen bryts. Det är då chefsläkaren, överläkaren eller patientansvarig läkare som avgör om uppgifterna kan lämnas ut. (fr NCK:s kunskapsbank)

Om barn under 18 år riskerar att fara illa måste socialtjänstlagen beaktas! Länk till anm plikten!

Några exempel på brott som ger > 1 års fängelse: (skall dessa ligga i popupfönster?)

Mord, dråp, grov misshandel Människorov, olaga frihetsberövande och försättande i nödläge Våldtäkt, grovt koppleri Sexuellt övergrepp mot barn


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m