Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lagstiftning

De senaste åren har svensk lagstiftning genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar idag omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats, och regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m