Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Sårbara grupper

Våldsutsatthet kan se likadan ut men för vissa grupper kan det finnas en dubbel utsatthet. Det kan finnas speciella svårigheter att söka hjälp och för personalen kan den dubbla utsattheten vara svår att upptäcka.

  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med LHBT-relationer (lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella)
  • Kvinnor med utländsk bakgrund, inklusive papperslösa flyktingar
  • Ungdomar
  • Ensamstående mödrar
  • Kvinnor i missbruk
  • Kvinnor i trafficking och prostitution
  • Barn som lever med våld

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m