Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utväg kvinnor

Utväg kvinnor vänder sig till dig som är kvinna och som lever eller har levt tillsammans med en partner som utsätter dig för någon form av våld. På Utväg får du möjligheter att berätta och få råd och stöd i hur du kan gå vidare.


Utväg kvinnor erbjuder:

  • Enskilda samtal
  • Gruppverksamhet

På Utväg kvinnor får du:

  • Träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter
  • Diskutera orsaker till och effekter av våld i nära relationer
  • Stöd i din föräldraroll

Lotta Bengtsson, kvinnosamordnare
Telefon: 031-367 93 04, Mobil: 070-286 74 40
E-post:  

Anna Olbers, kvinnosamordnare
Telefon: 031-367 93 01, Mobil: 076-803 61 93
E-post:  

Lena Magnusson, gruppchef
Telefon: 031-367 93 79, Mobil: 072-561 28 90
E-post:  

 

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för kvinnor har telefonrådgivning på telefonnummer 031-367 93 80, alla dagar, året runt, dygnet runt. Du kan också komma hit till oss. För dig som behöver skydd finns också ett skyddat boende.

Kontakta oss:

Carl Grimbergsgatan 7
413 13 Göteborg

Tag 2:ans spårvagn och gå av vid hållplats Brunnsgatan.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivv4kpiztw||m5jmvo|{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivv4kpiztw||m5jmvo|{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi5wtjmz{H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivvi5wtjmz{H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvi5uiov}{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtmvi5uiov}{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m