Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utväg barn

Hur mamma och pappa har det tillsammans är viktigt för alla i familjen. Därför mår du som är barn eller ungdom ofta dåligt om någon vuxen i familjen är hotfull eller slår den andra. På Utväg barn får du träffa och prata med någon utomstående som förstår hur du har det.

Utväg barn erbjuder:

Någon att prata med, ensam eller tillsammans med andra barn som har det som du.

På Utväg barn får du:

Träffa andra som har varit med om liknande saker som du. Du får hjälp att sätta ord på dina känslor och känna efter vad du behöver.

Har du frågor kan du kontakta våra barnsamordnare eller ansvarig chef:

Camilla Gisslow 
Telefon: 031-367 94 05
E-post:  

Ulla Kristiansson 
Telefon: 031-367 94 04
E-post:  

Lena Magnusson, gruppchef
Telefon: 031-367 93 79
E-post:  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkiuqtti5oq{{tw%wH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mkiuqtti5oq{{tw%wH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB}tti5szq{|qiv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m}tti5szq{|qiv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvi5uiov}{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtmvi5uiov}{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m