Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Enheten mot våld i nära relationer

Enheten mot våld i nära relationer är en resurs för Trollhättan, Vänersborg, lilla Edet och Orust kommun som erbjuder stöd, skydd, konsultationer och utbildningar till personer utsatta för våld i nära relationer. Vi erbjuder även personalgrupper från våra avtalskommuner konsultation och metodutveckling inom området.

Varje avtalskommun har sitt specifika avtal utifrån resp. kommuns behov.
Vid frågor, ta kontakt med:
Enhetschef Gerd Holmgren
 
Telefon: 0520-49 50 70
 
Enheten mot våld i nära relationer
Enheten arbetar genom personalgrupper inom de olika samverkande myndigheterna för att stärka kunskapen kring kvinnofridsproblematiken, trafficking samt hedersrelaterat våld,
i sin helhet och ur ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Vi erbjuder:
• Mentorskap och handledning.
• Utbildning, föreläsningar och information.
• Metodutveckling inom verksamheter.
• Hjälp och stöd i framtagande av metodikmaterial.
• Video- och referensbibliotek med facklitteratur kring relationsbetingat våld.

Kriscentrum för kvinnor
Kriscentrum för kvinnor vänder sig till kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck, förnedring, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld förekommer.
 
Kriscentrum vänder sig även till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, hedersrelaterad problematik samt trafficking.

Vi erbjuder:
Rådgivande och stödjande telefonsamtal
Tidsbeställda besök 
Stöd i myndighetskontakter, juridisk rådgivning samt hjälp att hitta rätt resurser
Skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn
Krissamtal med barn som upplevt våld i familjen 
Konsultation till berörda personalgrupper i frågor rörande våld mot kvinnor
Stöd till anhöriga


Om du har frågor och funderingar, eller behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig!

 

Besöksmottagning: 0520-398 70
Skyddat boende: 0520-49 50 25

Kriscentrum för män
Vi kan erbjuda dig:
Samtal för att sortera och klargöra hur du kan gå vidare. Tillsammans med dig försöker vi hitta realistiska lösningar och vägar till förändring. Rådgivning för att kunna hitta rätt kontakter bland myndigheter, resurser och personer som du kan ha nytta av samt vad det finns för lagar och regler i olika sammanhang.

Exempel på situationer som vi kan hjälpa till med. Det kan handla om:
Skilsmässa
Kontakten med barnen
Ångest och ensamhet
Aggressivitet och svartsjuka
Sorg
Oro över alkoholvanor
Arbetslivssituationen


Kontaktuppgifter
Telefon: 0520-49 58 58


Kriscentrum för barn och ungdomar
Kriscentrum för barn och ungdomar är en verksamhet som Arbetsmarknads- och socialförvaltningen driver i samverkan med polismyndigheten, hälso- och sjukvården och andra berörda myndigheter och organisationer.

Kriscentrum ska hjälpa barn och ungdomar i åldern 0-18 år som varit och är utsatta för misshandel i nära relationer, bevittnat våld, sexuella övergrepp, hedersrelaterat brottslighet och trafficking. Kriscentrum för barn och ungdomar ingår i Trollhättans Stads kvinnofridsprogram.


Barn och ungdomssamordnare
Maria Blomgren
 
Telefon: 0520-49 57 57


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBomzl5pwtuozmvH|zwttpi||iv5{momzl5pwtuozmvH|zwttpi||iv5{muiqt|wBuizqi5jtwuozmvH|zwttpi||iv5{muizqi5jtwuozmvH|zwttpi||iv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m