Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vi som jobbar på VKV

Carina Eliason
Områdeschef
Mobiltelefon: 070-547 52 70
 

Jenny Ström
Assistent
Mobiltelefon: 031-346 06 58
 

Josefin Brosché Hagsgård
Kommunikatör
Mobiltelefon: 072-522 11 42
 

Ann Wolmar
Utvecklingsledare
 
Mobiltelefon: 072-745 16 46

​Jessica Svensson
Utvecklingsledare
 
Mobiltelefon: 076-767 44 86

Mari Brännvall
Utvecklingsledare
 
Mobiltelefon: 070-527 47 57

Eva Wendt
​Med. dr., barnmorska
Projektledare vid VKV
 
Mobiltelefon: 076-776 69 36

Carina Iloson
Överläkare inom gynekologi, Primärvården/Närhälsan
Konsult vid VKV
 

Gunilla Krantz
MD, Professor inom medicinska institutionen, SA/GU
Konsult vid VKV
 

Viveka Enander
Fil.dr., lektor inom socialt arbete GU
Konsult vid VKV
 
Mobiltelefon: 070-713 14 44

Karin Örmon
Fil.mag, Dr Med Vet, klinisk lektor inom psykiatrisk vård Malmö Universitet
Forskningsledare
 

Henrik Lysell
Med. dr., läkare
Amanuens Läkarprogrammet
Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet
Konsult vid VKV
 

Besöks- och postadress:
VKV
Kungsgatan 12 vån 6
411 19 Göteborg

Växel: 031-346 06 58
E-post:  
Intern webbplats: http://intra.vgregion.se/valdinararelationer


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivq|i5sz}{mH%vozmoqwv5{mkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqv5jzw{kpm5pio{oizlH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5jzw{kpm5pio{oizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5%wwtuizH%vozmoqwv5{mivv5%wwtuizH%vozmoqwv5{muiqt|wBrm{{qki5uizqi5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mrm{{qki5uizqi5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5{}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muizq5jzivv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5%wmvl|H%vozmoqwv5{mm%vi5%wmvl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5qtw{wvH%vozmoqwv5{mkizqvi5qtw{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5sziv|%zH{wkuml5o}5{mo}vqtti5sziv|%zH{wkuml5o}5{muiqt|wB%vq%vmsi5mvivlmzH{wk%wwzs5o}5{m%vq%vmsi5mvivlmzH{wk%wwzs5o}5{muiqt|wBsizqv5wzuwvHuip5{msizqv5wzuwvHuip5{muiqt|wBpmvzqs5t%y{mttHsq5{mpmvzqs5t%y{mttHsq5{muiqt|wB%vs%vH%vozmoqwv5{m%vs%vH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m