Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

VKV:s uppdrag

■ Utbildning
VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga hälso- och sjukvårdsanställda. Olika regionverksamheters tidigare utbildningar och erfarenheter
tillvaratas och implementeras i utbildningsutbudet. Samtliga utbildningar planeras och genomförs i samråd med respektive verksamheter. VKV erbjuder introduktionsföreläsningar, bas och yrkesspecifika utbildningar samt  målgruppsanpassade lösningar.

Metodutveckling och samverkan
VKV har i uppdrag att initiera och stödja metodutveckling och samverkan inom hälso- och sjukvården samt mellan olika vårdgivare/verksamheter.

Forskning och utveckling
VKV har i uppdrag att initiera och bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten. Detta sker i samarbete med andra aktörer.

■ Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat 
VKV har i uppdrag att förmedla forskningsresultat inom området till hälso- och sjukvårdsanställda. Kunskapen ska presenteras på ett sådant sätt att den kan användas i det dagliga arbetet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m