Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Material

Utbildning om trauma, män som dödar och barn som inte växer
21-22 oktober 2015 i Göteborg 

Föreläsning Henrik Lysell
Män som dödar kvinnor de har barn med
- förövarna och barnen som drabbas

Läs powerpoint som PDF

Föreläsning Michael Larsson
Trauma och Traumatisering

Läs powerpoint som PDF

Föreläsning Lars Gelander
Failure to thrive

Läs powerpoint som PDF


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m