Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Grundutbildning

Halvdags grundutbildning (3-3,5 tim):

Föreläsning ur både barn- och vuxenperspektiv:

  • Vad är våld? Hur yttrar sig våldet? Prevalens.
  • Våldets hälsokonsekvenser för barn och vuxna
  • Särskilt sårbara grupper
  • Våldets normaliseringsprocess/uppbrottsprocess (eller varför är det så svårt att lämna/bryta upp ur en relation där våld förekommer?)
  • Bemötande, Våga fråga – exempel
  • Dokumentation, skador
  • Barn som lever med våld/riskerar att fara illa; anmälningsplikt
  • Samverkan, vilken hjälp finns?
  • Filmklipp/bikupediskussioner ingår

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m