Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utbildning

VKV har ett uppdrag att utbilda hälso- och sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen. I samverkan med de olika verksamheterna planeras och genomförs årligen flertalet grundutbildningar inom ämnet våld i nära relationer. Fördjupnings- och yrkesspecifik utbildning genomförs efter önskemål.

Läs mer om innehållet grundutbildningarna

VKV:s grundutbildning tar upp fakta om våldets prevalens och hälsoeffekter, hur personal kan upptäcka utsatta och hur ett lämpligt bemötande kan se ut, samt vilken hjälp som finns att erbjuda.

VKV samverkar med olika lärosäten inom regionen och föreläser bl.a. vid läkarprogrammet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, sjukgymnastprogrammet och olika sjuksköterskeutbildningar. VKV har även medverkat i andra utbildningsdagar och forskningskonferenser inom ämnesområdet.

Vill du veta mer om VKV:s utbildningar?
Kontakta Ann Wolmar på tel. 072-745 16 46 eller maila  

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivv5%wwtuizH%vozmoqwv5{mivv5%wwtuizH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m