Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Material till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården


Deltar du i något av våra projekt och vill ladda ner projektmaterial? Här är länkar, med lösenordsskyddade filer.
Lösenord får du av din närmsta chef.

UM
SIMBA


 

Handläggningsdokument - A4
(tidigare kallat Rutiner)
Handläggning inklusive alla bilagor.
Särskilt riktad till BVC och tandvård.

Beställ på Marknadsplatsen:
Art. nr. VGR5596
Ladda ner och skriv ut själv i PDF-format

Handledning - Barn som far illa - A4

Beställ på Marknadsplatsen:
Art. nr. VGR5571

Ladda ner och skriv ut själv i PDF-format


Handledning vid samtal om våld i nära relationer - A4

Ladda ner som PDF:
Handledning för samtal.pdf

Regionala medicinska riktlinjer

Våld i nära relationer och Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa

Ladda ner och skriv ut själv på:
http://www.valdinararelationer.se/rmr

Material att använda i mötet med patient

Föräldrafolder - A5
Information till föräldrar inom BVC.
Finns på flera språk.

Beställ på Marknadsplatsen:

VGR5561 Arabiska 
VGR5562 Pashtu   
VGR5563 Persiska 
VGR5564 Albanska 
VGR5565 Bosniska, kroatiska, serbiska 
VGR5566 Engelska 
VGR5567 Finska 
VGR5568 Polska  
VGR5569 Somaliska
VGR5570 Svenska

Eller ladda ner föräldrarfoldarna som PDF:

Arabiska
Pashtu
Persiska
Albanska
Bosniska, Kroatiska och Serbiska
Engelska
Finska
Polska
Somaliska
Svenska

 

Affisch i A2-format till väntrum
Beställ på Marknadsplatsen:
VGR5688 Här frågar vi om våld

eller ladda ned som PDF

Hjälpkort, 4-sidigt visitkort
Lista med hjälp i närområdet

Beställ på Marknadsplatsen:
VGR5572 Hjälpkort - Fyrbodal
VGR5573 Hjälpkort - Göteborg
VGR5574 Hjälpkort - Södra Bohuslän
VGR5575 Hjälpkort - Skaraborg
VGR5576 Hjälpkort - Södra Älvsborg

eller ladda ned som PDF:
Hjälp_kort_4sidig_Fyrbodal_2015_5mm.pdf
Hjälp_kort_4sidig_södra älvsborg_2015.pdf
Hjälp_kort_4sidig_GBG_sep_2014.pdf
Hjälp_kort_4sidig_Skaraborg-5mm.pdf


Bokmärke - Barn har rätt till en trygg uppväxt

Beställ på Marknadsplatsen:
VGR5873
eller ladda ner som PDF:
Bokmärke_2015.pdf

PVAS - Våld mot vuxen eller barn - formulär

Finns på 10 olika språk
Ladda ner och skriv ut själv på:
PVAS_svenska.pdf
Beställ på svenska: art. nr. VGR5958
PVAS_Arabiska.pdf
PVAS_BKS.pdf
PVAS_Engelska.pdf
PVAS_Persiska.pdf
PVAS_Polska.pdf
PVAS_Somaliska.pdf
PVAS_Sorani.pdf
PVAS_Turkiska.pdf

FOV - Frågor om våld - formulär

Finns på 10 olika språk
Ladda ner och skriv ut själv på:
FOV - svenska
FOV_Albanska2.pdf
FOV_Arabiska2.pdf
FOV_BKS2.pdf
FOV_Engelska2.pdf
FOV_Makedonska2.pdf
FOV_Persiska2.pdf
FOV_Polska2.pdf
FOV_Somaliska2.pdf
FOV_Sorani2.pdf
FOV_Turkiska2.pdf

Anmälan till socialtjänsten

Formulär för att göra en orosanmälan till socialtjänsten enl SoL 14 Kap. 1 §

Ladda ner och skriv ut själv på:
Anmälan till soc.pdf


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m