Styrgrupp

Rolf Andersson
Polismästare
Nationella operativa avdelningen
Utvecklingscentrum Väst
 ;
010-5653990
0706-307854

Christina Lycke Alhbin
Sektorchef för polisens Brott i nära relation sektion
Polisen i Storgöteborg, Västra Götaland
 ;
0730-746927

Marianne Ny
Överåklagare
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Göteborg
Nationellt uppdrag våld och sexualbrott
 ;

Per-Erik Rinsell
vice chefsåklagare, chef för barn- och relationsvåldsåklagarna
 ;
010 - 562 71 52

Marie Carlsson
Verksamhetschef,
Drottning Silvias Barnsjukhus, Västra Götalandsregionen
 ;
0700-823125

Gudny Sveinsdottir
Primärvårdschef
Närhälsan Primärvårdsområde 4
Kungshöjd jourcentral (Islandsprojektet)
 ;
0707 - 98 04 36

Peter Almgren
Primärvårdschef, Närhälsan Barn och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsmedicin Frölunda (Islandsprojektet
Ordförande Medicinska sektorsrådet för barnsjukvård
 ;
Mobil: 0703-16 42 53

Monica Johansson-Lundgren
Enhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrin Frölunda
Barn- och ungdomspsykiatrin Barnhuset Göteborg
 ;
0736-60 14 64

Charlotte Hveem
Socionom och polis
Projektledare
Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
 ;
0700-825329

Ragnhild Ekelund 
Enhetschef 
Socialjouren Storgöteborg
Socialresursförvaltning Göteborg Stad
 ;
031-3679675

Marie Larsson
Verksamhetschef Stöd till familjer och individer
Socialresursförvaltning Göteborg Stad
 ;
031-367 90 16, 0707-85 05 37

Karita Saapunki Björk
Områdeschef för stadsdelsförvaltningen Askim, Frölunda och Högsbo
IFO- Individ och familjeomsorg och FH – Funktionshinder
Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar
 ;
0736-602186, 031-366 06 14

Christina Svensson
Enhetschef för Kris- och relationsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.
 ;
031-3679403


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzwtn5ivlmz{{wvHxwtq{mv5{mzwtn5ivlmz{{wvHxwtq{mv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5t%yksm4itpjqvHxwtq{mv5{mkpzq{|qvi5t%yksm4itpjqvHxwtq{mv5{muiqt|wBuizqivvm5v%yHistioizm5{muizqivvm5v%yHistioizm5{muiqt|wBxmz4mzqs5zqv{mttHistioizm5{mxmz4mzqs5zqv{mttHistioizm5{muiqt|wBuizqm5i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}lv%y5{%vmqv{lw||qzH%vozmoqwv5{mo}lv%y5{%vmqv{lw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ituozmvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ituozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5rwpiv{{wv4t}vlozmvH%vozmoqwv5{muwvqki5rwpiv{{wv4t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5p%vmmuH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5p%vmmuH%vozmoqwv5{muiqt|wBziovpqtl5msmt}vlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mziovpqtl5msmt}vlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqm5tiz{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqm5tiz{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizq|i5{iix}vsq5jrwzsHinp5ow|mjwzo5{msizq|i5{iix}vsq5jrwzsHinp5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpzq{|qvi5{%vmv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mkpzq{|qvi5{%vmv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m