Referensgrupp

Michael Thörn     
Sakkunnig Nationella kompetensteamet
Länsstyrelsen Östergötland
 ;             

Jenny Norén                       
Handläggare
Sveriges Kommuner och Landsting
 ;

Anna Norlén                             
rektor och verksamhetschef
Ericastiftelsen                      
 ;

Elin Holmgren  
Verksamhetsutvecklare kvinnofrid
Unizon
 ;

Hanna Netzell 
Brottsoffermyndigheten
 ;

Anna Wergens                       
J.D.
Brottsoffermyndigheten
 ;
090-70 82 62, 070 688 81 73

Shriti Radia                                                                  
Jurist
Avdelningen för regler och behörighet
Socialstyrelsen
 ;
075-2473357

Bengt Söderström
Handläggare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 ;

076-800 68 53

Anna Jinghede     
rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket
 ;
 ;​ 

Viktor Carlberg     
Advokat
Advokatfirman Två Lejon, Stockholm och Göteborg
 ;

Steven Lucas                               
Barnskyddsteamet, Akademiska sjukhuset Uppsala
 ;                   

Maria Blomgren               
Samordnare
Barnahuset Trollhättan
 ;

Marianne Aldén
Åklagare
Åklagarkammaren VG-regionen
 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuqsimt5j5|pwzvHtiv{{|%yzmt{mv5{muqsimt5j5|pwzvHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wBrmvv%y5vwzmvH{st5{mrmvv%y5vwzmvH{st5{muiqt|wBivvi5vwztmvHmzqki{|qn|mt{mv5{mivvi5vwztmvHmzqki{|qn|mt{mv5{mmtqvgpwtuozmvHpw|uiqt5kwuuiqt|wBpivvi5vm|%zmttHjzw||{wnnmzu%yvlqopm|mv5{mpivvi5vm|%zmttHjzw||{wnnmzu%yvlqopm|mv5{muiqt|wB}tn5prmzxxmHjzw||{wnnmzu%yvlqopm|mv5{muiqt|wBivvi5%wmzomv{Hjzw||{wnnmzu%yvlqopm|mv5{mivvi5%wmzomv{Hjzw||{wnnmzu%yvlqopm|mv5{muiqt|wB{pzq|q5zilqiH{wkqit{|%yzmt{mv5{m{pzq|q5zilqiH{wkqit{|%yzmt{mv5{muiqt|wBjmvo|5{wlmz{|zwuHittuivvijizvp}{m|5{mjmvo|5{wlmz{|zwuHittuivvijizvp}{m|5{muiqt|wBivvi5rqvopmlmHzu%v5{mivvi5rqvopmlmHzu%v5{muiqt|wBivvirqvopmlmHpw|uiqt5kwuivvirqvopmlmHpw|uiqt5kwuuiqt|wBkiztjmzoH9tmrwv5{mkiztjmzoH9tmrwv5{muiqt|wB{|m%vmv5t}ki{Hisilmuq{si5{m{|m%vmv5t}ki{Hisilmuq{si5{muiqt|wBuizqi5jtwuozmv4z%ylmttH|zwttpi||iv5{muizqi5jtwuozmv4z%ylmttH|zwttpi||iv5{muiqt|wBuizqivvm5itlmvHistioizm5{muizqivvm5itlmvHistioizm5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m