Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Material tillhörande Fråga om våld på rutin-projektet

Vid frågor om Fråga om våld på rutin-projektet, kontakta Ann Wolmer,  

Frågor gällande PDF:erna, kontakta Daniel Cederberg,  

Presentation av projektet

Presentationsfolder i PDF-format

Projektplan

Läs projektplanen i PDF-format

Handledning för samtal om våld i nära relationer

Dokument i PDF

Materialet i PDF-form

Fråga om våld Rutiner.pdf

Bilaga 1 - Anmälan till soc.pdf

Bilaga 2 - Vad bör anmälan enligt kap.pdf

Bilaga 3 - Råd vid konsultation med socialtjänst.pdf

Bilaga 4 - Flödesschema.pdf

Bilaga 5 - Differentialdiagnos.pdf

Bilaga 6 - FOV_FOVB - Frågor om våld över 18 år och Frågor om våld mot barn.pdf

Bilaga 7 - Statistikblankett för anmälan och konsultation.pdf

Bilaga 6 - FOV & FOVB översatt

FOV_Albanska2.pdf

FOV_Arabiska2.pdf

FOV_BKS2.pdf

FOV_Engelska2.pdf

FOV_Makedonska2.pdf

FOV_Persiska2.pdf

FOV_Polska2.pdf

FOV_Somaliska2.pdf

FOV_Sorani2.pdf

FOV_Turkiska2.pdf

Material i mötet med patient

Nu finns Hjälpkorten att beställa genom Marknadsplatsen, både för VGR:s egna enheter samt för de enheter som arbetar under avtal med VGR (t.ex. privata vårdcentraler).

VGR5572 Hjälpkort - Fyrbodal

VGR5573 Hjälpkort - Göteborg

VGR5574 Hjälpkort - Partille

VGR5575 Hjälpkort - Skaraborg

VGR5576 Hjälpkort - Södra Älvsborg

Lathund för att fråga på rutin - A5 PDF

Hjälp i Göteborg - A4 PDF

Affischkampanj i lokaltrafiken

Se de tre affischerna i PDF-format

Affisch på mottagningarna

Se affischen i PDF-format

Grundutbildning

Se VKV:s filmade grundutbildning

Metodutbildning

Se VKV:s filmade metodutbildning om att fråga om våld


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivv5%wwtuizH%vozmoqwv5{mivv5%wwtuizH%vozmoqwv5{muiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m