Styrgruppen

Anita Alm, Specialisttandläkare i Pedodonti, Folktandvården Västra Götaland

Eva-Karin Bergström, leg Tandhygienist, Folktandvården, Västra Götaland.

Ann Jansson, Verksamhetsutvecklare, Centrala barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän

Katarina Almkvist, Verksamhetsutvecklare, Barnhälsovården Södra Älvsborg

Vibeke Bing, Utvecklings- och kvalitetssamordnare, Backa Läkarhusgruppen

Pia Johnsson-Schwarz, Barnsjuksköterska och samordnare, BVC Munkebäck, Göteborg

Annica Eriksson, Planeringsledare med inriktning på barn och unga, Stadsledningskontoret, Göteborg

Lina Lundborg, Verksamhetsutvecklare, IFO Stadsdelsnämnd Väster Borås

Birgit Andrén, Samordnare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer

Tove Corneliussen, Utbildningsledare, VKV

Carina Eliason, Utvecklingsledare, VKV


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m