Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Christina-projektet 2012-2015

Syftet med "Christina – projektet" var att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som lever med våld i nära relationer och att dessa barn får skydd, stöd och behandling. Fokus låg på samverkan mellan BVC, Folktandvård och socialtjänst.

Målet var att utveckla en god och effektiv samverkansmodell mellan BVC, folktandvård och socialtjänst. Nu när projektet är avslutat och utvärderat av Viveka Enander, påbörjas arbetet med att erbjuda övriga verksamheter i regionen att arbeta efter denna modell. Det har tagits fram rutiner samt informations- och handledningsmaterial som långsiktigt ska kunna erbjudas och implementeras i hela Västra Götalandsregionen inom berörda områden.

Material tillhörande Christina-projektet

Materialet från projektet finns nedan, nu utan lösenordsskydd.

Du kan också beställa i tryckt form genom VGR:s Marknadsplatsen. Där kan vårdenheter inom VGR eller enheter som har avtal med VGR för att utföra vård, beställa material enligt gängse rutiner. Se nedan för artikelnummer.

Vid frågor om Christina-projektet, kontakta Carina Eliason,  

Utvärdering av Christina-projektet

Utv_christina_projektet_low.pdf

Material från avslutningskonferensen

Presentation utvärderingen.pdf

Lenes presentation VKV.pdf

Handledning för samtal om våld i nära relationer

Dokument i PDF

Handläggningsdokument (tidigare kallat Rutiner)

Handläggning inklusive alla bilagor
Beställes på marknadsplatsen med art nr:
VGR5596

Bilaga 1 - Anmälan till soc.pdf

Bilaga 4 - PVAS - Frågor om våld mellan vuxen eller mot barn.pdf

Informationsmaterial

Handledning_A4.pdf

Handledningsmaterial på Marknadsplatsen
VGR5571 Handledning - Barn som far illa

Föräldramaterial_A5.pdf

Föräldramaterial på Marknadsplatsen
VGR5561 Föräldrarfolder - Arabiska

VGR5562 Föräldrarfolder - Pashtu

VGR5563 Föräldrarfolder - Persiska

VGR5564 Föräldrarfolder - Albanska

VGR5565 Föräldrarfolder - Bosniska, kroatiska, serbiska

VGR5566 Föräldrarfolder - Engelska

VGR5567 Föräldrarfolder - Finska

VGR5568 Föräldrarfolder - Polska

VGR5569 Föräldrarfolder - Somaliska

VGR5570 Föräldrarfolder - Svenska

Affisch i formatet A2 att ha i väntrum
VGR5688


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{mkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m