Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Genväg till forskning

Genväg till forskning är VKV:s forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

Vartefter skrifterna blir klara publiceras de här på webben och kan laddas ner i PDF-format.

Genväg till forskning nr 1
Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess

Genväg till forskning nr 2
Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp 

Genväg till forskning nr 3
Att ställa frågor om våld till gravida kvinnor - en genomgång av internationell forskning

Genväg till forskning nr 4
Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa

Genväg till forskning nr 5
När män utsätts för våld i en nära relation - hur ser det ut då? En genomgång av internationell forskning 

Genväg till forskning nr 6
Lika men olika - våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Genväg till forskning nr 7
Den våldsutsatta patienten i tandvården

Genväg till forskning nr 8
Att ställa frågor om våld till föräldrar och barn inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Genväg till forskning nr 9
Dödligt våld i nära relationer - en genomgång av internationell forskning

Genväg till forskning nr 10
Barn som far illa ur tandvårdens perspektiv


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m