Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Forskning och utveckling

VKVs forsknings- och utvecklingverksamhet består av olika delar. Dels initierar vi och bedriver olika former av Forsknings- och utvecklingsprojekt, dels sammanställer och sprider vi egen och andras forskning. Förenklade forskningsöversikter riktade till praktiker som vill få en överblick över aktuella forskningsfrågor hittar du under Genväg till forskning. Vi publicerar vidare rapporter och skrifter med anknytning till våra projekt. Rapporterna berör något mindre projekt, medan skrifterna är mer omfattande och har en högre vetenskaplig nivå.  

VKV deltar även i olika forskarnätverk för utbytande och utveckling av tankar och kunskaper om våld i nära relationer. Ytterligare en del i VKV:s forskningsarbete är seminarieverksamhet, där vi erbjuder seminarier med fokus på en dialog mellan forskning och praktik.

Läs mer

• Forsknings- och utvecklingsprojekt
• Genväg till forskning
• VKV:s rapportserie
• VKV:s skriftserie
• Forskarnätverk
• Seminarieverksamhet (GESS)
• Nytt projekt: Barn som far illa 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m