Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Handläggning av akuta sexuella övergrepp

Inom Västra Götalandsregionen pågår framtagande av regionala medicinska riktlinjer för handläggning vid akuta sexuella övergrepp för barn/vuxen. Här ingår rättsmedicinsk undersökning och spårsäkring, medicinsk vård och uppföljning samt psykosocialt stöd och uppföljning. Riktlinjer för dokumentation och mallar för rättsintyg ingår. Dessa riktlinjer beräknas bli antagna under 2015.

Det finns ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp som NCK tagit fram på uppdrag av regeringen: http://viewer.zmags.com/publication/bd4a97ae#/bd4a97ae/1

Den stora majoriteten av de som utsätts för sexuella övergrepp söker ej hjälp akut. Eftersom de psykiska skadorna efter ett övergrepp kan finnas kvar och påverka det dagliga livet i många år efteråt är det viktigt med psykosocialt stöd/behandling även om lång tid gått.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m