Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Unga HBT-personer

Flertalet studier visar att unga hbt-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld till följd av homofobi och heteronormativa strukturer i samhället. Även i fråga om våld och förtryck i familjen/hemmet har unga hbt-personer en särskild sårbarhet. Intolerans, misshandel och dödshot är exempel på kränkningar som unga hbt-personer utsätts för i familjen, vilket kan leda till självmordsförsök, självdestruktivitet och missbruk. Enligt ungdomsstyrelsen ligger just utsatthet i familjen, i det sociala nätverket och i samhället till grund för unga hbt-personers ohälsa. (NCK kunskapsbank)

Enligt en norsk omfångsstudie från 2007 är unga HBT-personer drabbade av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i högre utsträckning än heterosexuella ungdomar. Homosexuella ungdomar är fyra gånger så utsatta för våld av sina föräldrar som heterosexuella ungdomar. De har även gjort en tidigare sexdebut, använder droger i större omfattning och riskeras utsättas för våld i offentliga miljöer. (källa: NCK-våld i samkönade relationer)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m