Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nätet viktigt men riskfyllt för unga HBT-personer

Det förefaller som om internet spelar en särskilt stor roll för unga homo- och bisexuella samt transpersoner. På internet kan man söka kontakt med andra unga med likartade erfarenheter och livssituation eller stödjande organisationer. Man kan också i avskildhet skaffa sig information utan påtaglig risk för obehagliga konsekvenser. Att få bekräftat att man inte är ensam är viktigt för självkänslan och det egna hälsotillståndet i övrigt. Samtidigt framkommer baksidor med internet till exempel i form av oönskade kontakter, där sexuella uppmaningar är vanliga. Det är betydligt vanligare bland homosexuella, bisexuella och transpersoner att någon gång upplevt sig ha blivit pressad eller tvingad till sex i samband med en internetkontakt. Unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har en mer positiv attityd till sex mot ersättning och i större utsträckning egna erfarenheter av den karaktären än unga heterosexuella.

Annat internetrelaterat riskbeteenden är också vanligare i denna grupp, till exempel att publicera sexiga bilder på sig själv, fått kontakt med någon via internet och sen träffats för sex utan att omständigheterna kring detta preciseras. Däremot framstår problematiska möten med internetkontakter (försökt övertala den unge att ha sex mot dennes vilja eller pressat eller tvingat den unge till sex) som mer vanliga bland unga hbt-personer jämfört med bland unga som inte definierar sig som homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Unga icke-heterosexuella, framför allt killar, tenderar att löpa en större risk att utsättas för internetrelaterade sexuella övergrepp, ha egna erfarenheter av sex mot ersättning samt att löpa större risk att bli mobbade eller hotade via internet och mobiltelefon jämfört med unga heterosexuella personer. (Källa: Se mig, 2009. Ungdomsstyrelsen)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m