Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Skyddsfaktorer

Även om riskerna är stora att barn som blir utsatta och upplever våld i sina familjer utvecklar symptom så gäller inte det alla barn. Faktorer som har inflytande på vilken effekt traumat har på barnet är:

  • barnets närhet till våldet
  • barnets personlighet
  • barnets ålder när våldet pågår
  • graden av våld
  • frekvens av våld
  • tillgång till andra viktiga vuxna personer som kan skydda och stödja barnet
  • vårdnadshavares förmåga att identifiera våldet, ta ansvar och göra det pratbart inför barnet

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m