Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Stöd och behandling till barnen

För att hjälpa barn som utsatts för våld och övergrepp och barn som upplevt våld i nära relationer gäller det att våga ta initiativ till förändring i barnets livssituation. Man måste arbeta aktivt för att föräldrar skall ge sina barn mandat att samtala om sina upplevelser. Det kräver också att samtliga medverkande myndigheter ser det som angeläget att uppmärksamma dessa barn. Det är kanske första gången någon pratar med barnet om våldet. Erfarenheter visar att barns eventuella symptom eller skador inte så lätt låter sig beskrivas eller sorteras i fack.

Arbetet med barn som utsatts för våld och övergrepp och barn som upplevt våld i nära relationer kräver därför att man angriper problemet på flera olika nivåer och sätt. Det viktigaste när det gäller att stödja dessa barn är att skydda dem från fortsatt våld och hot. När deras säkerhet är säkerställd bedöms behovet av stöd och behandling. De flesta barn vill prata om sina våldserfarenheter.

I Sverige har det sedan 1990-talet också utvecklats flera verksamheter för att stödja barn som upplevt våld. Dessa verksamheter arbetar på olika sätt för att hjälpa barnen att bearbeta upplevelser, tankar och frågor om våldet. Sådana samtal kan ske individuellt eller i grupp, mer eller mindre strukturerat.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m