Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Brottsskadeersättning

Ett steg i rätt riktning är den lagförändring som tillkom den 15 november 2006, vilket innebar ett förtydligande och en skärpning i Socialtjänstlagen. Den förändring som blev var att även barnen som upplevt våld i nära relationer betraktas som brottsoffer. Barnen har nu rätt till brottskadeersättning från staten vilket handläggs och betalas ut av Brottsoffermyndigheten.

Till skillnad från barn som blivit utsatta själva för våld och övergrepp kan barn som upplevt våld i nära relationer inte vara målsäganden. Det innebär att dessa barn inte kan anmäla att ett brott begåtts mot dem, och barnen kan inte heller få en särskild företrädare som företräder dem vid en förundersökning eller rättegång. Däremot kan barn som upplevt våld få ekonomisk ersättning, brottsskadeersättning, men inte från förövaren utan från staten. Dock under förutsättning att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan, alternativt att en god man utses för barnet och undertecknar samt att det rättsliga förfarandet avslutats. Möjligheten att få brottsskadeersättning har funnits sedan 15 november 2006. Ersättningsnivåerna varierar men har legat runt 5 000 – 20 000 kronor. 

Läs mer om brottsskadeersättning genom Brottsoffermyndighetens webbplats


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m