Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Riskbedömning

En nationell utvärdering (Broberg et al, 2010) visar på behovet av strukturerade riskbedömningar för att identifiera barn och ungdomar som löper fortsatt risk att utsättas för våld. Ofta saknas strukturerade riskbedömningar av barnets och mammans situation, trots att barnet har regelbundet umgänge med den våldsutövande föräldern. Utvärderingen visar att kunskapen om modeller för strukturerade riskbedömningar och hur de kan användas när barn och ungdomar upplevt våld behöver förbättras, i synnerhet inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

Att riskanalysen kallas strukturerad beror på att man använder en checklista för att bedöma risken av våld. Det finns flera olika checklistor för vuxna, men den som flest polismyndigheter använder oftast heter SARA (SARA:SV-2). Andra verktyg för strukturerad riskanalys är SAM (stalking), Patriark (hedersrelaterad brottslighet), ”Malmö-modellen” (generell brottslighet), Check-10 (generell brottslighet) samt FREDA.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m