Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Dokumentation

En utförlig anamnes skall alltid inhämtas. Läkarundersökningen ska vara noggrann och omfatta hela kroppen. Undersökningen ligger till grund för en medicinsk bedömning av skadorna men den görs även för att säkra bevis och tjäna som underlag för utfärdande av rättsintyg. Graden av fysisk och psykisk skada samt behovet av behandling bedöms. För barn under 18 år ska kontakt med barnspecialist övervägas. På akutmottagning skall alltid barnspecialist kontaktas för barn under 15 år.

Tänk på!
Mindre barn skall undersökas helt avklädda, undersök även fotsulor och hårbotten!

 

 

 

Beskriv:
• Skadans storlek, form och färg
• Typ av skada – till exempel blåmärke, rivmärke, skärsår.
• Lokalisation – använd kroppsmall.
• Fotografera med digitalkamera, använd måttband som appliceras invid skadan. Ta en översiktbild samt närbilder. Ange höger och vänster kroppsdel. Märk fotona med namn, datum och klockslag, utelämna adress och personnummer av säkerhetsskäl. Spara dokumentationen digitalt.
• Ny dokumentation kan behöva göras senare då blåmärken framträder tydligare efter någon till några dagar.
• Möjligheten finns att rådgöra med polis och/eller socialtjänst utan att bryta sekretessen.

Det är lika viktigt att dokumentera noggrant även om händelsen inte anmäls till socialtjänst eller polis. Om barnet återkommer med nya och liknande symptom eller skador kan detta vara viktiga uppgifter att sätta i sitt sammanhang som sedan kan ligga till grund för anmälan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m