Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Barn som lever med skyddade personuppgifter

Det finns i dag 4 276 flickor och pojkar under 18 år som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. De gör det för att de behöver skyddas mot någon person. Det kan vara pappa, styvpappa, eller någon annan vuxen person. Oftast lever de tillsammans med sin mamma och har tvingats uppleva våld i sitt hem. Antalet barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter ökar varje år.

Barn som växer upp i våldsmiljöer är extremt utlämnade och skyddslösa. Hemmet fungerar inte som den trygga plats det ska vara utan kan tvärtom vara den plats där mycket allvarliga, ibland livshotande, brott begås. För barn som lever med skyddad identitet fortsätter hemmet att vara en otrygg plats där hotet ständigt är närvarande. Det är en extrem påfrestning för barn och kan skapa stora svårigheter i deras personlighetsutveckling. Det kan få praktiska, sociala, ekonomiska och psykologiska konsekvenser. Känslan av utsatthet kan vara lika stark som den var tidigare. All energi kan gå åt till att vidta åtgärder för att identiteten inte ska avslöjas för någon. Följden blir ständig rädsla, isolering, ohälsa, dålig ekonomi m.m.

Barn som lever med skyddade personuppgifter får avstå från många självklara delar av barns liv. Familjen kan exempelvis inte ha fast telefon, en dagstidning, hyra videofilmer, skaffa bibliotekskort eller andra vardagliga saker, som kräver att man uppger sin adress. Barnen kan inte till exempel vara med på Facebook, vara med på klassfoton eller vara med i skolans fotbollslag. Att låna böcker och filmer på biblioteket kan vara avgörande för intellektuell och emotionell stimulans för barn i familjer med en ekonomiskt pressad situation. Sådana behov får stå tillbaka då varje namnlista med telefonnummer och adresser utgör en potentiell risk för upptäckt. Den risken lär sig varje barn att undvika så snart de är stora nog.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m