Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Praktiska råd/handläggning

Barn och unga som utsatts för våld och övergrepp vittnar om hur svårt det kan vara att bli lyssnad till och tagen på allvar från samhällets sida. Kritik riktas mot såväl polis, åklagare och domstol som hälso- och sjukvården. Personal inom hälso- och sjukvården frågar sällan barn och unga hur de har det hemma, ens när de visar tydliga tecken på att de kan ha blivit utsatta för våld. Därför får många inte den vård och behandling de har rätt till, konstateras det i rapporten. (Barnombudsmannen:2012, Signaler)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m