Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Har du synpunkter eller frågor?

Kontakta VKV:s kommunikatör Josefin Brosché Hagsgård, som gärna tar emot synpunkter på innehållet i webbplatsen. Hittar du brutna länkar, rena faktafel eller har något annat du undrar över, kan du mejla synpunkterna tilll:

 

Du kan också använda vårt kommentarformulär.
Lämna dina synpunkter här


Besöks- och postadress:
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
Kungsgatan 12 vån 6
411 19 Göteborg

Växeltelefon: 031-346 06 58
E-post:  
Webbplats: www.våldinärarelationer.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrw{mnqv5jzw{kpm5pio{oizlH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5jzw{kpm5pio{oizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vs%vH%vozmoqwv5{m%vs%vH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m