Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

 

"Missar vi diagnosen våld?"

Medicinska Riksstämman, även kallat ”läkarstämman” hölls i år i Göteborg. På plats med monter fanns Västra Götalandsregionen som visade upp den bredd av verksamheter som finns i regionen. En av föredragshållarna i regionens monter var Anita Kruse, chef på VKV. Hon talade på temat ”Missar hälso- och sjukvården diagnosen våld i nära relationer?”

Patienter, både vuxna och barn, som utsätts för olika former av våld, uppvisar en rad symtom som oftast inte identifieras som en effekt av våldet.

Kvinnor som är utsatta för våld söker ofta för en rad ospecifika symtom som ex. värk, ångest, oro, sömnsvårigheter, magbesvär, gynekologiska besvär, frakturer, tandskador och liknande. De söker upprepade gånger och utsätts för en rad olika medicinska undersökningar. Detta kan pågå år efter år.

- Jag tar ett autentiskt och avidentifierat fall från vår region för att ge er ett exempel. En 30-årig kvinna söker upprepade gånger akut, oftast för smärtor i magen till ett av regionens sjukhus. Under två års tid pågår detta tills hon träffar en läkare som ställer frågan om hon har varit utsatt för någon form av övergrepp, hot eller våld, säger Anita Kruse.

Situationen som Anita beskriver är inte ovanlig. Den som är utsatt gör inte alltid själv kopplingen mellan utsatthet och kroppsliga symptom. Ibland krävs att någon utomstående ställer frågan för att sätta igång tankarna kring sin utsatthet.
 
- Kvinnan svarar först nej men vid en upprepad fråga, en halv dag senare, berättar hon om regelbundna sexuella övergrepp som hennes fosterfar har utsatt henne för sedan hon var liten. Hon hade inte själv gjort den kopplingen som läkaren gjorde och detta är inte helt ovanligt, säger Anita Kruse.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2002 var 90 procent av kvinnorna vid barnmorskemottagning och 93 procent av kvinnorna på ungdomsmottagning positivt inställda till att få frågan om våld, oavsett om de själva varit utsatta eller inte.

Text och bild: Daniel Cederberg


 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m