Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

viveka_enander

Synliggörande är avgörande

- Vi ska inte förlora det vi vunnit, för historiskt sett har det varit mycket motstånd mot att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, säger Viveka Enander, utvecklingsledare på VKV. 

- Ibland har det gått synbarligen lätt och nu tycker jag mig ana vissa motvindar. Man ska aldrig tro att en kamp är given för alltid. Gamla föreställningar och myter dyker upp i ny form, säger Viveka. 

Samtidigt är det viktigt att man inte får glömma komplexiteten, våld finns i samkönade förhållanden, våld kan se ut på alla möjliga sätt. Det finns män som utsätts för våld av en kvinna i en nära relationer, men det är inte det vanliga.

Viveka är aktuell med en ny serie forskningsöversikter, som läggs ut här på webbplatsen. I översikterna sammanfattar hon aktuell forskning på ett lättfattligt sätt under rubriken ”Genväg till forskning”.
Läs den första här

Text och bild: Daniel Cederberg

Viveka Enander är fil. dr. i socialt arbete och arbetar med att initiera och bedriva forskningsprojekt på VKV och har lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m