Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

 

Välbesökt föreläsning om unga utsatta

Lisebergsteatern var fylld till bredden den 11:e november när 500 åhörare tog plats för att lyssna på Katarina Wennstam och Börje Svensson.

Katarina Wennstam är journalist, författare och debattör och har sedan sin första reportagebok Flickan och skulden, tagit strid för unga kvinnors dubbla utsatthet vid sexuella övergrepp och våldtäkt.

För många är själva övergreppet ett trauma, men sedan tar ett nytt trauma vid, omgivningens negativa reaktioner. För vissa upplevs det traumat som värre än själva övergreppet/våldtäkten. De misstros av släkt och vänner och ifrågasätts av rättsväsendet. Inte allt för sällan tar samhället parti för förövaren, såsom i det omskrivna våldtäktsfallet i Bjästa utanför Örnsköldsvik.

Katarina menade att det vilar ett tungt ansvar på rättsapparaten, men också att media spelar stor roll för att forma våra värderingar och förstärker ofta våra fördomar om vem som är det ideala offret. När det finns anledning att tro ett vittnesmål och när det finns anledning att tveka.

– Fortfarande är det så att antingen är man hora eller så är man madonna. Gamla föreställningar om kvinnors sexualitet lever kvar och formar vår syn på vem som är ett offer och vem som inte är det, avslutade Katarina Wennstam.

Dagens andra föreläsare var Börje Svensson, leg. Psykoterapeut och var med att starta Rädda barnens pojkmottagning. Där gav Börje behandling och utvecklade kunskap om sexuellt utnyttjade pojkar. Dagens föreläsning fokuserade på unga förövare och hur behandling av dessa kan gå till.

Han exemplifierade och menade att det inte finns något enkelt recept på hur man kommer till rätta med förövarnas gränsöverskridande beteende. Ibland finns det dessutom en bakgrund som offer, även hos förövarna. Han berättade dessutom om sitt unika arbete med att behandla både förövaren och förövarens offer.

En av metoderna han använder är att låta offer och förövare skriva brev till varandra. Det är sällan breven skickas, men det har en helande effekt på både offer och förövare. När det gäller vuxna förövare som saknar empati får man inrikta sig på att lära dem empati. Det blir en intellektualiserad empati, men ändå en sorts empati som kan hindra dem att begå nya övergrepp.

– Det bästa vi kan göra för våra barn, är att ge dem massor av ömhet och närhet i unga år. Då har de tillräckligt med sig, för att kunna ge till andra och känna empati, avslutade Börje Svensson.

 

 

Text och bild: Daniel Cederberg

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m