Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vill du lära dig utbilda om våld?

Dialoga Relationsvåldscentrum har i uppdrag att höja kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna i Göteborgsregionen. Både Dialogas uppdrag och kommunernas kunskapsbehov är stort och därför behövs fler som kan utbilda. Dialoga kommer att i höst erbjuda en kurs för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer.

Genom att gå kursen för utbildare får du tillgång till Dialogas basutbildning ”Ge mig nya ögon att se med” och kan efter godkänt deltagande själv utbilda i din kommun.  

Dialogas basutbildning har som syfte att ge kommunanställda verktyg att se och bemöta våldet. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om våld och dess orsaker och konsekvenser. Den uppmärksammar också särskilt utsatta grupper och har ett tydligt barnperspektiv. Under utbildningens tre halvdagar är det meningen att deltagarna ska få en insikt i våldet som folkhälsoproblem och det ges också möjlighet till att reflektera över våldets komplexitet genom övningar, film och diskussioner.

Arbetar du inom någon av Dialogas kommuner, har baskunskaper om våld och gillar att utbilda andra, hör av dig till oss för mer information.

 

tel: 0761-390 936

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsi|izqvi5jrwzsozmvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{msi|izqvi5jrwzsozmvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m